De klimaatverandering


De gevolgen van de klimaatveranderingen worden steeds zichtbaarder. Voor de boer/in van de toekomst in ontwikkelings-landen (OL) wordt het een uitdaging, om naast het gegeven dat hij/zij meer moet produceren- hij/zij ook in moet spelen op de gevolgen van de klimaatverandering.

Via het EduClima programma willen we leerlingen uit de hoogste klassen van rurale lagere scholen kennis bijbrengen over het klimaat en de klimaat ver-andering, waarbij een low-cost (<€ 300) internet connected weerstation een belangrijke rol speelt.

De gegevens worden gebruikt in een educatief lespakket, waarin ook andere lokale klimaat gerelateerde gebeurtenis-sen een rol spelen (vlinder trek, bloeien van bomen, etc).

De kennis die de leerlingen op deze wijze opdoen en de lokale weerhistorie die zo geregistreerd wordt, gaan de kinderen helpen bij het observeren en begrijpen van de klimaatverandering. De vastgelegde lokale weerhistorie gaat een belangrijke rol spelen bij het werk van landbouw-voorlichters.