Klimaatinformatie Zuid-Amerika


Zuid-Amerika, het continent dat ten zuiden van Panama begint, wordt door een aantal zeer belangrijke factoren beïnvloed. Allereerst is er de Amazonerivier en het daar omheen liggende Amazonegebied. Vanaf de Atlantische Oceaan tot aan de bergen in Peru en Colombia zorgt deze rivier voor een tropisch regenwoudklimaat met hoge temperaturen, relatief veel regen en soms ondoordringbare stukken natuur voor zover het nog niet door mens en machine vernield is. Het Amazonegebied wordt als de longen van de Aarde gezien en niet voor niets stelt men dat indien dit gebied ernstig aangetast is dit van invloed is op het klimaat op de hele wereld. Veel wetenschappers stellen nu al dat het evenwicht tussen de CO2 uitstoot en de hoeveelheid zuiverende bossen al dermate verstoord is dat de verstoring van het klimaat als gevolg van menselijk handelen onomstotelijk bewezen en inmiddels onomkeerbaar is.

Een andere factor die bepalend is voor het klimaat van Zuid-Amerika zijn de golfstromen. Aan de westelijke kant heb je de Peru stroom (Humboldt-stroom) die relatief koel zeewater in de richting van Zuid-Amerika stuurt. Bij een verstoring van deze golfstroom waardoor relatief warm water terugstroomt richting het continent spreekt men van El Niño, een effect dat eens in de 3 tot 7 jaar voorkomt en van invloed is op het klimaat in grote delen van de wereld. Als gevolg van El Niño worden er vaak weersextremen geregistreerd met enorme droogte of juist periodes met veel regenval. Aan de oostelijke kant van het continent heb je voor een groot deel te maken met een warme stroom uit oostelijke richting die simpelweg de Braziliaanse stroom heet bij Brazilië en meer noordwaarts de Zuid-Equatoriale Stroom. Deze golfstroom zorgt voor warm en relatief vochtig weer in deze regio's. In het zuidwesten is er een koele golfstroom dat koel zeewater langs de zuidelijke punt van Zuid-Amerika in noordelijke richting langs de kust brengt. Deze Kaap-Hoornstroom zorgt voor lagere temperaturen én droger weer in deze regionen waar je landen als Argentinië en Uruguay vindt.

Een laatste bepalende factor voor het klimaat op het continent Zuid-Amerika is het Andesgebergte. Deze bergketen van maar liefst zevenduizend kilometer lang zorgt ervoor dat de Grote Oceaan vrijwel geen invloed uit kan oefenen op grote delen van Zuid-Amerika omdat het als een buffer optreedt tegen kou en regen. Ook beschermt het een groot deel van de westelijke kusten tegen invloeden vanuit de tropische regenwouden. de Andes is een soort van natuurlijke afscheiding tussen de westkust en de rest van Zuid-Amerika en heeft, zeker op grotere hoogtes, een heel eigen klimaat dat relatief koel en droog is. Uitzondering is het langgerekte land Chili dat  voor Zuid-Amerikaanse begrippen niet alleen erg koel is, maar ook te maken heeft met vrij veel neerslag. De natste gebieden hebben enkele duizenden millimeters neerslag per jaar te verwerken.


Voor Zuid-Amerika is de volgende klimaatinfo beschikbaar:

Argentinië
Bolivia
Brazilië
Chili
Colombia
Ecuador
Falklandeilanden
Frans Guyana
Guyana
Paraguay
Peru